Algemene Voorwaarden

Op alle transacties tussen Pet-Pack.eu en afnemers is de gangbare Nederlandse wet- en regelgeving omtrent koop en verkoop op afstand van toepassing. Daarnaast stelt Pet-Pack.eu geen enkele verantwoordelijkheid te aanvaarden voor het daadwerkelijk gebruik van alle Pet-Packs.

Pet-Pack.eu gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker voor wat betreft de omgang met, en het vervoer van dieren.

Indien een afnemer kiest voor een eigen ontwerp, brengt Pet-Pack.eu altijd een offerte uit. In deze offerte worden aantallen, kosten van de Pet-Packs, kosten voor ontwerp en drukplaatwisselkosten duidelijk omschreven. Afnemer tekent deze offerte voor akkoord.

Na dit akkoord brengt Pet-Pack.eu afnemer in contact met onze grafisch vormgever. Afspraken over ontwerpen vallen buiten de verantwoordelijkheid van Pet-Pack.eu.

Als afnemer en grafisch vormgever het eens zijn over een ontwerp, tekent afnemer voor akkoord een Pet-Pack.eu-ontwerp-akkoord-verklaring. Het ontwerp wordt daarna aangeboden aan de drukkerij/kartonnagefabriek. De drukkerij/kartonnagefabriek controleert het ontwerp op technische uitvoerbaarheid. Is dit het geval, dan stuurt de drukkerij/kartonnagefavriek een ontwerp-akkoord-bevestiging die door afnemer getekend wordt.

Na ondertekening en volledige betaling aan Pet-Pack.eu wordt de order uitgevoerd. In principe worden alle Pet-Packs binnen 10 werkdagen na binnenkomst van de betalingen uitgeleverd.

Dit met uitzondering van de modellen met eigen ontwerp. De levertijd van de modellen met eigen ontwerp bedraagt minimaal 6 weken.